Non Veg Menu

TANDORI

 1. Chicken Tandoori
 2. Chicken Fry
 3. Hariyali Chicken
 4. Chicken Tikka

CHICKEN

 1. Lemon Chicken
 2. Punjabi Tadka
 3. Handi Chicken
 4. Chicken Masala
 5. Chicken 2 Pyaza
 6. Chicken Tawa
 7. Chicken Chilly
 8. Chicken Bhuna

MUTTON

 1. Bhuna Mutton
 2. Mutton 2 Pyaza
 3. Mutton Handi
 4. Mutton Korma
 5. Mutton Curry
 6. Mutton Kadhai